Wyszukiwarka

Pozycje 1-8 z 8  pokazuj  pozycji

Kategoria
ZP/PN/14/2019 Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie 2019-09-24 2019-09-24 Przemysław Dąbski
ZP/PN/11/2019 Dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie 2019-08-26 2019-08-26 Przemysław Dąbski
ZP/PN/10/2019 Sprzedaż odczynników do jednoczesnego wykrywania RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV w pojedynczych donacjach osocza automatycznymi metodami biologii molekularnej Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie 2019-07-29 2019-08-02 Przemysław Dąbski
ZP/PN/06/2019 Sprzedaż i dostawa zestawów do aferezy automatycznej wykonywanej za pomocą separatora komórkowego i zestawów do plazmaferezy automatycznej wykonywanej za pomocą separatora osoczowego oraz dzierżawa separatorów do zaaferowanych zestawów Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie 2019-07-04 2019-05-08 Przemysław Dąbski
ZP/PN/08/2019 Sprzedaż zestawów do inaktywacji patogenów w KKP i osoczu (FFP) kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem do inaktywacji w/w. składników krwi w iluminatorach Intercept Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie 2019-07-04 2019-06-21 Przemysław Dąbski
ZP/PN/24/2018 Zakup i dostawa artykułów jednorazowego użytku do zarchiwizowania 300 000 tysięcy donacji od dawców krwi w dwóch próbkach, dla urządzenia NEO Robot Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie 2019-07-04 2019-03-12 Przemysław Dąbski
ZP/PN/09/2019-1 Zakup zestawów do otrzymania zlewanego UKKP zintegrowane z posiadanym urządzeniem. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie 2019-06-21 2019-06-21 Przemysław Dąbski
ZP/PN/04/2019 Sprzedaż do siedziby Zamawiającego czekolady twardej. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie 2019-06-21 2019-06-21 Przemysław Dąbski

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa