Wyszukiwarka

Pozycje 1-16 z 16  pokazuj  pozycji

ZP/PN/20/2020 Sprzedaż zestawów do inaktywacji patogenów w osoczu (FFP) kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem do inaktywacji w/w. składników krwi w iluminatorach Intercept. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-02-01 2021-02-01 Przemysław Dąbski
ZP/PN/21/2020 Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-21 2020-12-21 Przemysław Dąbski
ZP/PN/15/2020 Sprzedaż i dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań przeciwciał anty-HLA i anty-HPA wraz z dzierżawą uniwersalnego czytnika w technologii x-MAP typu Luminex i sprzętu dodatkowego niezbędnego do wykonywania ww. oznaczeń oraz odczynników do oznaczania antygenów HLA Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-08 2020-12-04 Przemysław Dąbski
ZP/PN/10/2020 Sprzedaż i dostawa wirówek do preparatyki krwi pełnej konserwowanej wraz z zestawami komputerowymi i uruchomieniem transmisji danych do programu Bank Krwi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-07 2020-10-12 Przemysław Dąbski
ZP/PN12/2020 Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do opracowania serologicznego krwi dawców wraz z dzierżawą w pełni zautomatyzowanego analizatora do badań immunohematologicznych. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-27 2020-07-27 Przemysław Dąbski
ZP/PN/09/2020 Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego nożyków do zgrzewarki TSCD II do jałowego łączenia drenów. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-15 2020-07-15 Przemysław Dąbski
ZP/PN/06/ 2020 Dostawa jakościowych testów markerów wirusowych przenoszonych drogą krwi tj. HBsAg wraz z testami potwierdzenia, Anty-HCV, HIV Ag/Ab oraz Anty-Treponema pallidum, całkowicie automatycznymi metodami immunochemicznymi koniecznymi do zwolnienia 480 000 donacji u dawców krwi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-04 2020-06-04 Przemysław Dąbski
ZP/PN/07/ 2020 Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego zestawów jednorazowego użytku do wytwarzania ubogoleukocytarnego zlewanego koncentratu krwinek płytkowych wraz z dzierżawą niezbędnego wieloprogramowego urządzenia do obsługi wyżej wymienionych zestawów. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-01 2020-06-04 Przemysław Dąbski
ZP/PN/14/2019 Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-09-24 2019-09-24 Przemysław Dąbski
ZP/PN/11/2019 Dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-08-26 2019-08-26 Przemysław Dąbski
ZP/PN/10/2019 Sprzedaż odczynników do jednoczesnego wykrywania RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV w pojedynczych donacjach osocza automatycznymi metodami biologii molekularnej Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-07-29 2019-08-02 Przemysław Dąbski
ZP/PN/06/2019 Sprzedaż i dostawa zestawów do aferezy automatycznej wykonywanej za pomocą separatora komórkowego i zestawów do plazmaferezy automatycznej wykonywanej za pomocą separatora osoczowego oraz dzierżawa separatorów do zaaferowanych zestawów Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-07-04 2019-05-08 Przemysław Dąbski
ZP/PN/08/2019 Sprzedaż zestawów do inaktywacji patogenów w KKP i osoczu (FFP) kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem do inaktywacji w/w. składników krwi w iluminatorach Intercept Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-07-04 2019-06-21 Przemysław Dąbski
ZP/PN/24/2018 Zakup i dostawa artykułów jednorazowego użytku do zarchiwizowania 300 000 tysięcy donacji od dawców krwi w dwóch próbkach, dla urządzenia NEO Robot Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-07-04 2019-03-12 Przemysław Dąbski
ZP/PN/09/2019-1 Zakup zestawów do otrzymania zlewanego UKKP zintegrowane z posiadanym urządzeniem. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-06-21 2019-06-21 Przemysław Dąbski
ZP/PN/04/2019 Sprzedaż do siedziby Zamawiającego czekolady twardej. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-06-21 2019-06-21 Przemysław Dąbski

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa