Lista przetargów PZP

Pozycje 1-3 z 3  pokazuj  pozycji

ZP/PN/20/2020 Sprzedaż zestawów do inaktywacji patogenów w osoczu (FFP) kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem do inaktywacji w/w. składników krwi w iluminatorach Intercept. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-09 2020-12-14 10:15 --
ZP/PN/22/2020 Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników służących do zbierania stałych, niebezpiecznych odpadów medycznych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-19 2020-12-01 10:30 --
ZP/PN/24/2020 Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego wolnostojącej niskotemperaturowej komory mroźniczej. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-19 2020-11-27 10:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa