Lista przetargów PZP

Pozycje 1-25 z 25  pokazuj  pozycji

ZP/PN/17/2020 Zakup paliw płynnych w systemie kart flotowych przeznaczonych do samochodów będących na stanie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-01 2020-10-12 10:30 2020-11-16
ZP/PN/18/2020 Sprzedaż i dostawa próżniowego, zamkniętego systemu pobierania krwi dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-30 2020-10-08 10:30 2020-11-16
ZP/PN/16/2020 Remont budynków Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-09-09 2020-09-24 10:30 2020-10-16
ZP/PN/15/2020 Sprzedaż i dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań przeciwciał anty-HLA i anty-HPA wraz z dzierżawą uniwersalnego czytnika w technologii x-MAP typu Luminex i sprzętu dodatkowego niezbędnego do wykonywania ww. oznaczeń oraz odczynników do oznaczania antygenów HLA Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-29 2020-09-01 10:00 --
ZP/PN/10/2020 Sprzedaż i dostawa wirówek do preparatyki krwi pełnej konserwowanej wraz z zestawami komputerowymi i uruchomieniem transmisji danych do programu Bank Krwi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-06 2020-08-14 10:00 2020-10-12
ZP/PN/14/ 2020 Remont budynków Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie i Terenowego Oddziału przy ulicy Nowogrodzka 59 F w Warszawie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-06-18 2020-07-14 10:30 2020-08-20
ZP/PN12/2020 Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do opracowania serologicznego krwi dawców wraz z dzierżawą w pełni zautomatyzowanego analizatora do badań immunohematologicznych. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-26 2020-06-30 10:00 2020-07-27
ZP/PN/12/2020 SPRZEDAŻ I DOSTAWA DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO ODCZYNNIKÓW DO OZNACZANIA CZYNNIKA VIII PRZY UŻYCIU ANALIZATORA KOAGULOLOGICZNEGO ACL ELITE PRO Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-22 2020-06-01 10:30 2020-07-02
ZP/PN/09/2020 Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego nożyków do zgrzewarki TSCD II do jałowego łączenia drenów. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-08 2020-06-15 10:00 2020-07-15
ZP/PN/06/ 2020 Dostawa jakościowych testów markerów wirusowych przenoszonych drogą krwi tj. HBsAg wraz z testami potwierdzenia, Anty-HCV, HIV Ag/Ab oraz Anty-Treponema pallidum, całkowicie automatycznymi metodami immunochemicznymi koniecznymi do zwolnienia 480 000 donacji u dawców krwi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-03-17 2020-04-20 10:00 2020-06-04
ZP/PN/08/2020 Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 4 sztuk separatorów osoczowych przeznaczonych do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-03-11 2020-03-20 10:30 2020-04-10
ZP/PN/07/ 2020 Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego zestawów jednorazowego użytku do wytwarzania ubogoleukocytarnego zlewanego koncentratu krwinek płytkowych wraz z dzierżawą niezbędnego wieloprogramowego urządzenia do obsługi wyżej wymienionych zestawów. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-03-11 2020-04-14 10:00 2020-06-04
ZP/PN/05/2020 Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego systemów do transportu i przechowywania krwi pełnej po pobraniu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-02-24 2020-03-04 10:30 2020-04-10
ZP/PN/04/2020 Sprzedaż energii elektrycznej dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-02-21 2020-03-02 10:30 2020-04-10
ZP/PN/02/2020 Zakup odczynników i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania 380 000 badań kontroli serologicznej każdej pobranej donacji Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-01-27 2020-02-05 10:30 2020-03-06
ZP/PN/01/2020 Zaprojektowanie i modernizacja istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń magazynowych, biurowych i laboratoryjnych w budynku RCKiK Warszawie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-01-22 2020-02-06 10:30 2020-02-17
ZP/PN/14/2019 Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-07-03 2019-08-05 10:00 2019-09-24
ZP/PN/11/2019 Dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-06-06 2019-07-11 10:00 2019-08-26
ZP/PN/09/2019-1 Zakup zestawów do otrzymania zlewanego UKKP zintegrowane z posiadanym urządzeniem. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-05-06 2019-06-07 10:00 2019-06-21
ZP/PN/10/2019 Sprzedaż odczynników do jednoczesnego wykrywania RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV w pojedynczych donacjach osocza automatycznymi metodami biologii molekularnej Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-05-06 2019-06-07 11:00 2019-08-02
ZP/PN/09/2019 Zakup zestawów do otrzymania zlewanego UKKP zintegrowane z posiadanym urządzeniem. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-04-29 2019-06-06 10:00 2019-04-29
ZP/PN/08/2019 Sprzedaż zestawów do inaktywacji patogenów w KKP i osoczu (FFP) kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem do inaktywacji w/w. składników krwi w iluminatorach Intercept Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-04-01 2019-05-08 10:00 2019-06-21
ZP/PN/04/2019 Sprzedaż do siedziby Zamawiającego czekolady twardej. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-03-25 2019-04-29 10:00 2019-06-21
ZP/PN/06/2019 Sprzedaż i dostawa zestawów do aferezy automatycznej wykonywanej za pomocą separatora komórkowego i zestawów do plazmaferezy automatycznej wykonywanej za pomocą separatora osoczowego oraz dzierżawa separatorów do zaaferowanych zestawów Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-02-22 2019-04-01 10:00 2019-05-08
ZP/PN/24/2018 Zakup i dostawa artykułów jednorazowego użytku do zarchiwizowania 300 000 tysięcy donacji od dawców krwi w dwóch próbkach, dla urządzenia NEO Robot Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2018-12-20 2019-01-24 10:00 2019-03-12

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa