Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 34  pokazuj  pozycji

ZP/PN/03/ 2021 Sprzedaż zestawów do inaktywacji patogenów w KKP kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem do inaktywacji w/w. składników krwi w iluminatorach Intercept Postępowanie unijne Sprzedaż zestawów do inaktywacji patogenów w KKP kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem do inaktywacji w/w. składników krwi w iluminatorach Intercept 2021-04-22 10:00 --
ZP/PN/24/2018 Zakup i dostawa artykułów jednorazowego użytku do zarchiwizowania 300 000 tysięcy donacji od dawców krwi w dwóch próbkach, dla urządzenia NEO Robot Postępowanie PZP Jednorazowe sterylne końcówki przewodzące z filtrem o pojemności 1000 µl. 2019-01-24 10:00 2019-03-12 11:07
ZP/PN/24/2018 Zakup i dostawa artykułów jednorazowego użytku do zarchiwizowania 300 000 tysięcy donacji od dawców krwi w dwóch próbkach, dla urządzenia NEO Robot Postępowanie PZP Mikropłytki archiwizacyjne z 96 wyjmowanymi indywidualnymi probówkami, każda o pojemności 500 µl i trwałym na jej dnie kodzie 2D 2019-01-24 10:00 2019-03-12 11:07
ZP/PN/06/2019 Sprzedaż i dostawa zestawów do aferezy automatycznej wykonywanej za pomocą separatora komórkowego i zestawów do plazmaferezy automatycznej wykonywanej za pomocą separatora osoczowego oraz dzierżawa separatorów do zaaferowanych zestawów Postępowanie PZP Pakiet nr 1 2019-04-01 10:00 2019-05-08 13:58
ZP/PN/06/2019 Sprzedaż i dostawa zestawów do aferezy automatycznej wykonywanej za pomocą separatora komórkowego i zestawów do plazmaferezy automatycznej wykonywanej za pomocą separatora osoczowego oraz dzierżawa separatorów do zaaferowanych zestawów Postępowanie PZP Pakiet nr 2 2019-04-01 10:00 2019-05-08 13:58
ZP/PN/06/2019 Sprzedaż i dostawa zestawów do aferezy automatycznej wykonywanej za pomocą separatora komórkowego i zestawów do plazmaferezy automatycznej wykonywanej za pomocą separatora osoczowego oraz dzierżawa separatorów do zaaferowanych zestawów Postępowanie PZP Pakiet nr 3 2019-04-01 10:00 2019-05-08 13:58
ZP/PN/04/2019 Sprzedaż do siedziby Zamawiającego czekolady twardej. Postępowanie PZP Sprzedaż do siedziby Zamawiającego czekolady twardej. 2019-04-29 10:00 2019-06-21 07:32
ZP/PN/09/2019-1 Zakup zestawów do otrzymania zlewanego UKKP zintegrowane z posiadanym urządzeniem. Postępowanie PZP Zakup zestawów do otrzymania zlewanego UKKP zintegrowane z posiadanym urządzeniem. 2019-06-07 10:00 2019-06-21 07:55
ZP/PN/08/2019 Sprzedaż zestawów do inaktywacji patogenów w KKP i osoczu (FFP) kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem do inaktywacji w/w. składników krwi w iluminatorach Intercept Postępowanie PZP Sprzedaż zestawów do inaktywacji patogenów w KKP i osoczu (FFP) kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem do inaktywacji w/w. składników krwi w iluminatorach Intercept 2019-05-08 10:00 2019-06-21 08:08
ZP/PN/10/2019 Sprzedaż odczynników do jednoczesnego wykrywania RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV w pojedynczych donacjach osocza automatycznymi metodami biologii molekularnej Postępowanie PZP Sprzedaż odczynników do jednoczesnego wykrywania RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV w pojedynczych donacjach osocza automatycznymi metodami biologii molekularnej 2019-06-07 11:00 2019-08-02 12:07
ZP/PN/11/2019 Dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych Postępowanie PZP Pakiet nr 1 2019-07-11 10:00 2019-08-26 11:34
ZP/PN/11/2019 Dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych Postępowanie PZP Pakiet nr 2 2019-07-11 10:00 2019-08-26 11:34
ZP/PN/11/2019 Dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych Postępowanie PZP Pakiet nr 3 2019-07-11 10:00 2019-08-26 11:34
ZP/PN/11/2019 Dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych Postępowanie PZP Pakiet nr 4 2019-07-11 10:00 2019-08-26 11:34
ZP/PN/11/2019 Dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych Postępowanie PZP Pakiet nr 5 2019-07-11 10:00 2019-08-26 11:34
ZP/PN/11/2019 Dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych Postępowanie PZP Pakiet nr 6 2019-07-11 10:00 2019-08-26 11:34
ZP/PN/14/2019 Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi Postępowanie PZP Pakiet nr 1 2019-08-05 10:00 2019-09-24 11:03
ZP/PN/14/2019 Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi Postępowanie PZP Pakiet nr 2 2019-08-05 10:00 2019-09-24 11:03
ZP/PN/14/2019 Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi Postępowanie PZP Pakiet nr 3 2019-08-05 10:00 2019-09-24 11:03
ZP/PN/14/2019 Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi Postępowanie PZP Pakiet nr 4 2019-08-05 10:00 2019-09-24 11:03
ZP/PN/14/2019 Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi Postępowanie PZP Pakiet nr 5 2019-08-05 10:00 2019-09-24 11:03
ZP/PN/14/2019 Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi Postępowanie PZP Pakiet nr 6 2019-08-05 10:00 2019-09-24 11:03
ZP/PN/14/2019 Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi Postępowanie PZP Pakiet nr 7 2019-08-05 10:00 2019-09-24 11:03
ZP/PN/06/ 2020 Dostawa jakościowych testów markerów wirusowych przenoszonych drogą krwi tj. HBsAg wraz z testami potwierdzenia, Anty-HCV, HIV Ag/Ab oraz Anty-Treponema pallidum, całkowicie automatycznymi metodami immunochemicznymi koniecznymi do zwolnienia 480 000 donacji u dawców krwi Postępowanie PZP Dostawa jakościowych testów markerów wirusowych przenoszonych drogą krwi tj. HBsAg wraz z testami potwierdzenia, Anty-HCV, HIV Ag/Ab oraz Anty-Treponema pallidum, całkowicie automatycznymi metodami immunochemicznymi koniecznymi do zwolnienia 480 000 donacji u dawców krwi 2020-04-20 10:00 2020-06-04 09:12
ZP/PN/07/ 2020 Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego zestawów jednorazowego użytku do wytwarzania ubogoleukocytarnego zlewanego koncentratu krwinek płytkowych wraz z dzierżawą niezbędnego wieloprogramowego urządzenia do obsługi wyżej wymienionych zestawów. Postępowanie PZP Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego zestawów jednorazowego użytku do wytwarzania ubogoleukocytarnego zlewanego koncentratu krwinek płytkowych wraz z dzierżawą niezbędnego wieloprogramowego urządzenia do obsługi wyżej wymienionych zestawów. 2020-04-14 10:00 2020-06-04 09:14

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa