Lista postępowań PZP

Pozycje 1-1 z 1  pokazuj  pozycji

ZP/PN/03/ 2021 Sprzedaż zestawów do inaktywacji patogenów w KKP kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem do inaktywacji w/w. składników krwi w iluminatorach Intercept Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-03-19 2021-04-22 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa