Lista postępowań

Pozycje 1-25 z 42  pokazuj  pozycji

ZP/PN/08/2021 Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów biurowych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-08 2021-04-19 10:00 2021-05-18
ZP/PN/06/2021 Zakup analizatora immunohematologicznego do badań biorców wraz z potrzebnymi odczynnikami i materiałami eksploatacyjnymi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-24 2021-04-07 10:00 2021-05-04
ZP/PN/05/ 2021 Sprzedaż i dostawa zestawów do aferezy automatycznej wykonywanej za pomocą separatora komórkowego i zestawów do plazmaferezy automatycznej wykonywanej za pomocą separatora osoczowego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-03-23 2021-04-26 10:00 --
ZP/PN/03/ 2021 Sprzedaż zestawów do inaktywacji patogenów w KKP kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem do inaktywacji w/w. składników krwi w iluminatorach Intercept Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-03-19 2021-04-22 10:00 --
ZP/PN/05/2021 Sprzedaż i dostawa zestawów do aferezy automatycznej wykonywanej za pomocą separatora komórkowego i zestawów do plazmaferezy automatycznej wykonywanej za pomocą separatora osoczowego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-03-19 2021-04-26 10:00 2021-03-19
ZP/PN/04/2021 Sprzedaż energii elektrycznej dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-02 2021-03-15 10:00 2021-04-12
ZP/PN/02/2021 Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego mikrokuwet - do oznaczania Hb we krwi na analizatorze HemoCue HB 201+ i HB201 DM, do oznaczania niskiej zawartości Hb w nadsączu, krew kontrolna oraz akcesoria Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-02-24 2021-03-11 10:00 2021-03-23
ZP/PN/26/2020 SPRZEDAŻ I DOSTAWA DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO RĘKAWIC JEDNORAZOWYCH NIEJAŁOWYCH Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-21 2020-12-29 11:00 2021-01-11
ZP/PN/25/2020 Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników z roztworem wzbogacającym do KKP o pojemności 500 ml. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-21 2020-12-29 10:30 2021-02-02
ZP/PN/23/2020 SPRZEDAŻ I DOSTAWA DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO RĘKAWIC JEDNORAZOWYCH NIEJAŁOWYCH Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-07 2020-12-15 10:30 2020-12-17
ZP/PN/24/2020 Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego wolnostojącej niskotemperaturowej komory mroźniczej. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-19 2020-11-27 10:30 2020-12-01
ZP/PN/22/2020 Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników służących do zbierania stałych, niebezpiecznych odpadów medycznych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-19 2020-12-01 10:30 2021-02-01
ZP/PN/20/2020 Sprzedaż zestawów do inaktywacji patogenów w osoczu (FFP) kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem do inaktywacji w/w. składników krwi w iluminatorach Intercept. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-09 2020-12-14 10:15 2021-02-01
ZP/PN/19/2020 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 100 kW w budynku RCKiK Warszawie. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-11-06 2020-11-23 10:30 2020-12-16
ZP/PN/21/2020 Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-21 2020-11-24 10:00 2020-12-21
ZP/PN/17/2020 Zakup paliw płynnych w systemie kart flotowych przeznaczonych do samochodów będących na stanie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-01 2020-10-12 10:30 2020-11-16
ZP/PN/18/2020 Sprzedaż i dostawa próżniowego, zamkniętego systemu pobierania krwi dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-30 2020-10-08 10:30 2020-11-16
ZP/PN/16/2020 Remont budynków Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-09-09 2020-09-24 10:30 2020-10-16
ZP/PN/15/2020 Sprzedaż i dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań przeciwciał anty-HLA i anty-HPA wraz z dzierżawą uniwersalnego czytnika w technologii x-MAP typu Luminex i sprzętu dodatkowego niezbędnego do wykonywania ww. oznaczeń oraz odczynników do oznaczania antygenów HLA Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-29 2020-09-01 10:00 2020-12-04
ZP/PN/10/2020 Sprzedaż i dostawa wirówek do preparatyki krwi pełnej konserwowanej wraz z zestawami komputerowymi i uruchomieniem transmisji danych do programu Bank Krwi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-06 2020-08-14 10:00 2020-10-12
ZP/PN/14/ 2020 Remont budynków Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie i Terenowego Oddziału przy ulicy Nowogrodzka 59 F w Warszawie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-06-18 2020-07-14 10:30 2020-08-20
ZP/PN/14/2020 Remont budynków Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie i Terenowego Oddziału przy ulicy Nowogrodzka 59 F w Warszawie. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2020-06-18 2020-07-14 10:30 2020-06-18
ZP/PN12/2020 Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do opracowania serologicznego krwi dawców wraz z dzierżawą w pełni zautomatyzowanego analizatora do badań immunohematologicznych. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-26 2020-06-30 10:00 2020-07-27
ZP/PN/12/2020 SPRZEDAŻ I DOSTAWA DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO ODCZYNNIKÓW DO OZNACZANIA CZYNNIKA VIII PRZY UŻYCIU ANALIZATORA KOAGULOLOGICZNEGO ACL ELITE PRO Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-22 2020-06-01 10:30 2020-07-02
ZP/PN/11/2020 Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego systemów do oznaczenia liczby leukocytów Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2020-05-12 2020-05-20 10:30 2020-06-03

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa