Lista postępowań

Pozycje 1-14 z 14  pokazuj  pozycji

Kategoria
ZP/PN/08/2020 Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 4 sztuk separatorów osoczowych przeznaczonych do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-03-11 2020-03-20 10:30 --
ZP/PN/05/2020 Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego systemów do transportu i przechowywania krwi pełnej po pobraniu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-02-24 2020-03-04 10:30 --
ZP/PN/04/2020 Sprzedaż energii elektrycznej dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-02-21 2020-03-02 10:30 --
ZP/PN/02/2020 Zakup odczynników i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania 380 000 badań kontroli serologicznej każdej pobranej donacji Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-01-27 2020-02-05 10:30 2020-03-06
ZP/PN/01/2020 Zaprojektowanie i modernizacja istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń magazynowych, biurowych i laboratoryjnych w budynku RCKiK Warszawie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-01-22 2020-02-06 10:30 2020-02-17
ZP/PN/14/2019 Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-07-03 2019-08-05 10:00 2019-09-24
ZP/PN/11/2019 Dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-06-06 2019-07-11 10:00 2019-08-26
ZP/PN/09/2019-1 Zakup zestawów do otrzymania zlewanego UKKP zintegrowane z posiadanym urządzeniem. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-05-06 2019-06-07 10:00 2019-06-21
ZP/PN/10/2019 Sprzedaż odczynników do jednoczesnego wykrywania RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV w pojedynczych donacjach osocza automatycznymi metodami biologii molekularnej Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-05-06 2019-06-07 11:00 2019-08-02
ZP/PN/09/2019 Zakup zestawów do otrzymania zlewanego UKKP zintegrowane z posiadanym urządzeniem. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-04-29 2019-06-06 10:00 2019-04-29
ZP/PN/08/2019 Sprzedaż zestawów do inaktywacji patogenów w KKP i osoczu (FFP) kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem do inaktywacji w/w. składników krwi w iluminatorach Intercept Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-04-01 2019-05-08 10:00 2019-06-21
ZP/PN/04/2019 Sprzedaż do siedziby Zamawiającego czekolady twardej. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2114 Słodycze i przekąski 2019-03-25 2019-04-29 10:00 2019-06-21
ZP/PN/06/2019 Sprzedaż i dostawa zestawów do aferezy automatycznej wykonywanej za pomocą separatora komórkowego i zestawów do plazmaferezy automatycznej wykonywanej za pomocą separatora osoczowego oraz dzierżawa separatorów do zaaferowanych zestawów Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-02-22 2019-04-01 10:00 2019-05-08
ZP/PN/24/2018 Zakup i dostawa artykułów jednorazowego użytku do zarchiwizowania 300 000 tysięcy donacji od dawców krwi w dwóch próbkach, dla urządzenia NEO Robot Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2018-12-20 2019-01-24 10:00 2019-03-12

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa