Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-2 z 2  pokazuj  pozycji

ZP/PN/14/2020 Remont budynków Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie i Terenowego Oddziału przy ulicy Nowogrodzka 59 F w Warszawie. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2020-06-18 2020-07-14 10:30 2020-06-18
ZP/PN/11/2020 Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego systemów do oznaczenia liczby leukocytów Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2020-05-12 2020-05-20 10:30 2020-06-03

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa